Thursday, February 11, 2016

A Day with ASEAN's Prominent Young CEOs

Pada 31 Okt 2015, Sabtu saya telah hadir ke seminar A Day with ASEAN's Prominent Young CEOs.

Seminar ini menampilkan beberapa CEO muda; En Yusno, En Azad Jasmi & Fizo Omar. Ia dianjurkan oleh Majlis Belia Malaysia (MBM).

No comments: